Brennpunkt Midtausten

Vidareutdanning (masternivå)

Midtausten er nemninga på ein geografisk vagt definert region med felles kulturell referanseramme. Kjerneområdet omfattar beltet av land frå Egypt i vest til Persiabukta i aust med landa på Den arabiske halvøya og Iran. Det er delt i fire hovudtema: Kulturell og religiøs bakgrunn, Midtausten og Palestina og kampen om Jerusalem.

Emnet er ein del av Master i kulturmøte. Dei som fullfører og seinare vil gå vidare til mastergraden, får studiet automatisk godskrive.

Les meir i emneplanen her.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det vert nytta varierte undervisnings- og arbeidsformer – seminar og førelesning, i tillegg til prosessorientert skriving. Vurdering i studiet skjer på grunnlag av endeleg versjon av prosessoppgåva, og ein justerande munnleg eksamen.

Aktuelle yrke og vidare studium

Studiet blir automatisk godskrive i Master i kulturmøte.

Tidspunkt for oppmøte og samlingar

KUM305 - Brennpunkt Midtausten

Samling haust 2021: veke 37. Samlinga er heildigital (zoom). Undervisning fem heile dagar (måndag-fredag). Studiestart tysdag 17. august (i Canvas), med val av pensumutdrag for framlegg innan tysdag 24. august.

1. undervisningsdag: måndag 13. september i zoom, kl 09:00. Lenkje til zoom blir delt i Canvas.

 • Deltid, Samlingar
 • Varigheit 1 semester
 • 15 studiepoeng
 • Start haust
 • Opptakskrav

  Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Stengt for søking

Søknadskode : 4367

Spørsmål? Kontakt oss

Studentsørvis
Kvardagar 09.00 – 15.00

70 07 50 18

Send e-post

Kontakt