Vidareutdanning (masternivå)

Brennpunkt Midtausten

Deltid, Samlingar

Studiet gir deg inngåande kunnskap om Midtausten, og er delt i fire hovudtema: Kulturell og religiøs bakgrunn, Midtausten, Palestina og kampen om Jerusalem. Studiet er ein del av Master i kulturmøte. Dei som fullfører og seinare vil gå vidare til mastergrad, får studiet automatisk godskrive.

Stengt for søking

Søknadskode : 4367

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Midtausten er nemninga på ein geografisk vagt definert region med felles kulturell referanseramme. Kjerneområdet omfattar beltet av land frå Egypt i vest til Persiabukta i aust med landa på Den arabiske halvøya og Iran. Studiet er delt i fire delar:

  • Introduksjon: Kulturell og religiøs bakgrunn
  • Midtausten
  • Palestina
  • Kampen om Jerusalem

Les meir om emnet her

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det vert nytta varierte undervisnings- og arbeidsformer – seminar og førelesning, i tillegg til prosessorientert skriving. Vurdering i studiet skjer på grunnlag av endeleg versjon av prosessoppgåva, og ein justerande munnleg eksamen.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Inger Marie Okkenhaug