Vidareutdanning (masternivå)

Brennpunkt Midtausten

Deltid, Samlingar

Studiet gir deg inngåande kunnskap om Midtausten, og er delt i fire hovudtema: Kulturell og religiøs bakgrunn, Midtausten, Palestina og kampen om Jerusalem. Studiet er ein del av Master i kulturmøte. Dei som fullfører og seinare vil gå vidare til mastergrad, får studiet automatisk godskrive.

Stengt for søking

Søknadskode : 4367

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 15

Start Haust

Studieinnhald

Midtausten er nemninga på ein geografisk vagt definert region med felles kulturell referanseramme. Kjerneområdet omfattar beltet av land frå Egypt i vest til Persiabukta i aust med landa på Den arabiske halvøya og Iran. Studiet er delt i fire delar:

  • Introduksjon: Kulturell og religiøs bakgrunn
  • Midtausten
  • Palestina
  • Kampen om Jerusalem

Les meir om emnet her

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.).

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Det vert nytta varierte undervisnings- og arbeidsformer – seminar og førelesning, i tillegg til prosessorientert skriving. Vurdering i studiet skjer på grunnlag av endeleg versjon av prosessoppgåva, og ein justerande munnleg eksamen.

Kontakt

For spørsmål om opptak:
Studentsørvis, tlf. 70 07 50 18
eller e-post 

For faglege spørsmål:
Inger Marie Okkenhaug

Oppstart

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.

Les meir om studiestart her 

***

We reserve the right to make any changes in time and plans due to Corona restrictions or rulings by the government.
 
Read more about the semester start here 

 

Studiet har ei samling i veke 38, oppstart måndag 14. september kl 10:00 på Kaarstad 108. Samlinga held fram heile tysdag 15. til og med fredag 18. september.

Undervisningsstad

Høgskulen i Volda.

Sjå elles i undervisningsplan som du vil finne i Canvas etter registrering.
 

Annan informasjon

Pensumliste for emnet (klikk her)

 

Studiet nyttar e-læringsverktyet Canvas til informasjon, utlegging og innlevering av arbeidskrav osv.

Pålogging Canvas (klikk her).

 

I emneplanane kan du lese om arbeidskrava, vurderingsforma ol.

Delar av pensumlitteraturen blir tilgjengeleg i kompendium. Desse vil du finne som lenker i Canvas.

Dersom du har lyst til å starte med pensumlesinga rår vi til, at du startar med desse:

KUM305:

•Nils A. Butenschøn: Midtøsten. Imperiefall, statsutvikling, kriger, (2008) 


•Berit S. Thorbjørnsrud (red.) De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet (2015).

 

Du vil finne meir informasjon i Canvas etter at du har registrert deg på emne i Studentweb etter 1. august.


Last ned studiet som PDF