Doktorgrad

Aggresjon, vold og tvang - Ph.d.-emne

Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda samarbeider om Ph.d.- programmet i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling.

Aggresjon, vold og tvang er ett av flere valgfrie emner på programmet.

Closed for application

Søknadskode : Søknad til Høgskolen i Molde

Info og frister

Varigheit 1 semester

Studiepoeng 5

Start Haust

Søknadsfrist 20.08.2018

Studieinnhald

Emnet Aggresjon, vold og bruk av tvang dekker helse- og sosialfaglige områder kjennetegnet av kompliserte avveininger mellom tjenestebrukeres autonomi og profesjonsutøvers rett og plikt til å begrense denne autonomien. Emnet har et hovedfokus på den vanskelige balansegangen mellom å kunne forstå, analysere og behandle aggresjon og vold og samtidig ivareta brukers integritet og autonomi.  Tvangsbruk er i den sammenhengen den mest ekstreme intervensjonen, og det er en kompleks relasjonell utfordring for både tjenesteyter og bruker når det gjelder begge parters autonomi og integritet.

Professor Stål Bjørkly er ansvarlig for kurset, i samarbeid med Maria Knutzen, John Olav Roaldset og Solveig Karin Bø Vatnar (alle ph.d.).

Kandidater på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag melder seg på kurset via studentweb. Andre som ønsker å delta på kurset søker via søknadsweb.

Opptakskrav

Kurset er åpent for alle med relevant masterutdanning.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Kurset er organisert som en tredagers samling 19. september - 21. september 2017.

Arbeids- og undervisningsformer vil hovedsakelig bestå av innføringsforelesninger og individuelle hjemmeoppgaver.