Innovasjonscamp

Innovasjonscamp

Innovasjoncamp (tidlegare Gründercamp) har fokus på kreativitet og nyskaping. Under Innovasjonscampen frå elevane eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling som dei skal presentere ei løysing på innan eit avgrensa tidsrom. Oppdraget vert gitt av ei bedrift eller organisasjon frå privat eller offentelg sektor.  Elevane jobbar med oppdraget i grupper og presenterar løysingane for ein jury, som kårar ein vinnar ut i frå gitte kriteriar.  

Høgskulen i Volda (HVO), Volda kommune, Studentsamskipnaden i Volda og Ungt entreprenørskap Møre og Romsdal arrangerte i 2017 Innovasjonscamp for 150 elevar frå Volda vidaregåande skule. 

 

Innovasjonscamp stimulerar til:

  • meir kreativitet
  • betre evne til samarbeid
  • betre evne til organisering og arbeidsfordeling
  • større mot til å lære gjennom å prøve og feile
  • høgare medvit om informasjonsinnhenting
  • betre kjennskap til ulike presentasjonsteknikker

 

Vinnarane av Innvasjonscamp 2017