Studiestart 2019

Studiestart

Vi ønsker alle studentar velkommen til studiestart tysdag 20. august. Den offisielle opninga føregår utandørs, på baksida av Berte Kanutte-huset.

Foreløpig program:

10:00 - 12:00      Organisasjonstorg i/ved Berte Kanutte-huset

12:00 - 12:45      Opningshøgtid 

12:45 - 13:00      Fadderar og nye studentar finn kvarandre og går til faglege orienteringsmøte - tidspunkt skal ligge under studieomtalen – praktisk informasjon. 


 

Studiestart

Del på