Studiestart 2018

Studentar er samla til studiestart

Vi ønsker alle studentar velkommen til studiestart tysdag 14. august. Den offisielle opninga føregår utandørs, på baksida av Berte Kanutte-huset.

Programmet:

  • 12.00  Velkomst frå rektor, hovudtalar Mah-Rukh Ali, musikk m.m.
  • 12.45: Studentane møter fadderar og medstudentar, delt etter studieprogram
    13.15: Fagleg orientering - fadderane viser veg til rett stad
  • 14.30: Fadderane informerer og organiserer program fram til opningsfesten på Studenthuset Rokken

Del på