NOA: digital oppmøteregistrering

Konseptet er at du som student sjølv sjekkar inn til timane via din individuelle timeplan på NOA-mobilapp. Har du ikkje smarttelefon, ikkje ønsker å bruke appen eller har gjort feil, vil forelesaren kunne hjelpe deg med registrering av oppmøte i timane. 

Tida ein sparar ved å registrere oppmøte med NOA vil kome deg som student til gode i form av meir verdifull tid til undervisning. I tillegg får du full oversikt over ditt oppmøte og fråvær i timer, dagar og prosent per emne og totalt i appen.  

Korleis bruke oppmøteappen NOA

Les også retningslinjer knytt til mellom anna frammøte og fråvær

Du finner appen både for android og apple

 

Appstore    Google play