NOA: digital oppmøteregistrering

Konseptet er at du som student sjølv sjekkar inn til timane via din individuelle timeplan på NOA-mobilapp. Har du ikkje smarttelefon, ikkje ønsker å bruke appen eller har gjort feil, vil forelesaren kunne hjelpe deg med registrering av oppmøte i timane. 

Tida ein sparar ved å registrere oppmøte med NOA vil kome deg som student til gode i form av meir verdifull tid til undervisning. I tillegg får du full oversikt over ditt oppmøte og fråvær i timer, dagar og prosent per emne og totalt i appen.

Innlogging i løysinga skjer ved å nytte FEIDE, som er ei nasjonal innloggingsteneste for studentar og tilsette. For å få tilgang til FEIDE må du først være registrert som student. 

Korleis bruke oppmøteappen NOA

Les også retningslinjer knytt til mellom anna frammøte og fråvær

Du finner appen både for Android og Apple

 

Appstore    Google play