Tilrettelegging av eksamen

Tilrettelegging av eksamen vert vurdert etter søknad, og ut i frå din situasjon. Du kan få det innvilga for heile studiet du går på, dersom du har varig behov for det. Tilrettelegginga skal ikkje senke faglege krav eller gje fordelar, berre kompensere for eventuelle ulemper. 

Frist for å søkje om tilrettelegging av eksamen: 

  • Haustsemesteret: 1. oktober
  • Vårsemesteret: 15. februar

Søknadsskjema: 
Skjema for å søke om tilrettelegging. 

Det er viktig at legeattest eller annan gyldig dokumentasjon ligg ved søknaden, eller blir ettersendt.

Send eller lever skjema med vedlegg til Studentsørvis. Hugs kryptering om du sender det som e-post med vedlegg til studentsorvis@hivolda.no.

Finn du ikkje informasjonen du treng?

Kontakt Studentsørvis:
 70 07 50 18 | studentsorvis@hivolda.no 
eller kom innom i opningstida: 
måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Du finn oss i 1. etasje i Berte Kanutte-huset