Møter i Studentparlamentet

Her legg vi ut sakspapir og referat frå studentparlamentmøta. 

Komande møtedatoar: 

Onsdag 26. februar 2020 

Onsdag 25. mars 2020 

Onsdag 29. april 2020

Studenttingsmøter studieåret 2017-2018

Eldre dokument er tilgjengelege i høgskulen sitt arkiv. Kontakt studentparlamentet@hivolda.no dersom du har behov for tilgang på dokument frå arkivet.