Møter i Studentparlamentet

Første møte hausten 2020 blir onsdag 30. september.

Møtedatoar for resten av studieåret blir vedtatt på første møte.  

Møtedokument studieåret 2019-2020

Studenttingsmøter studieåret 2017-2018

Eldre dokument er tilgjengelege i høgskulen sitt arkiv. Kontakt studentparlamentet@hivolda.no dersom du har behov for tilgang på dokument frå arkivet.