Møter i Studentparlamentet

Møtekalender 20-21: 

  • onsdag 30. september 20
  • torsdag 29. oktober 20
  • onsdag 25. november 20
  • onsdag 27. januar 21
  • onsdag 24. februar 21
  • onsdag 24. mars 21
  • onsdag 28. april 21

Møta er på Aasen Auditorium kl 16-19, og er opne for alle studentar. 

Møtedokument studieåret 2019-2020

Studenttingsmøter studieåret 2017-2018

Eldre dokument er tilgjengelege i høgskulen sitt arkiv. Kontakt studentparlamentet@hivolda.no dersom du har behov for tilgang på dokument frå arkivet.