Eg vil vere med!

Har du lyst å gjere det litt kjekkare å vere student igjen? Saknar du at ting skjer, å møte andre, gjere noko meiningsfullt eller få utløp for gode idear eller kanskje å bli inspirert av andre?   

Regjeringa har gitt midlar som skal brukast til "å gi så mange studenter som mulig tilgang til sosiale tilbud." Det gir stort rom for masse aktivitet, arrangement og idear som til ei kvar tid er innanfor retningslinjene for smittevern.

Desse midlane kan DU søke på, og vere med å få ting til å skje for studentane i Volda! At det er lavterskel betyr at det skal vere lett å vere med. Aktiviteten eller ideen skal også vere inkluderande, alkoholfri, og ein har ansvar for å følgje retningslinjer for smittevern og tilpasse seg situasjonen lokalt.

Søknadsskjemaet er enkelt og ein får raskt svar. Har du ein god ide, men er litt usikker på om det er mulig å få til? Vi har ein gjeng som du kan lufte den med, samt hjelpe med tips og råd til korleis få tak i lokale, gjennomføre påmelding og marknadsføring. Ikkje nøl med å ta kontakt: velferdsgruppa@hivolda.no