Representantane i Studentparlamentet

Studentparlamentet består av 11 representantar valde frå dei ulike avdelingane ved høgskulen. To frå kvar av dei fire avdelingane, samt 3 frie representantar. Val til parlamentet vert valde kvart år i september. 

 

Studentparlamentet 2018-2019

 

Avdeling for kulturfag (AKF): 

Trym Nikolas Rimmen 

Sigmund Bratlie 

1. vara Lise Musum Stangvik 

2. vara Rebecca Heidenberg  

Avdeling for Mediefag (AMF): 

Bernt Inge Berge 

Marion Gustavsen 

1. vara Tormod Malvin Sæther

2. vara Vilde Berge Felde  

Avdeling for samfunnsfag og historie (ASH):

Alexander Økland 

Andrea Fremmerlid 

1. vara Trond-Fredrik H. Hoddevik 

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL): 

Lillian Gåsemyr

Sara Bergland 

1. vara Andrea Larsen

2. vara Annabelle Sørensen 

Frie representantar

Allan Levi Melby (ASH) 

Natalie Beitveit (AHL)

Ane Buner (AHL) 

1. vara Bettina Indgjerd (AKF) 

2. vara Trygve Taranger (AKF)

3. vara Nikolai Bjørnevik Flisnes (ASH) 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller lurer på noko? Kom innom kontoret vårt i første etasje på Berte Kanutte, eller ta kontakt med arbeidsutvalet eller organisasjonskonsulenten vår.  

Åpningstid: 09.00 – 15.00
Tlf: 70 07 51 51
E-post: stiv@hivolda.no

på kartet