Møtedokument

Her legg vi ut sakspapir og referat frå studenttingsmøta. 

 

 

Komande møtedatoar:

Siste studenttingsmøte for dette studieåret var 2. mai.

Dato for første møte hausten 2018 er ikkje sett. 

 

Studenttingsmøter studieåret 2017-2018

Studenttingsmøter studieåret 2016-2017

Eldre dokument er tilgjengelege i høgskulen sitt interne arkivsystem, Public 360. Kontakt stiv@hivolda.no dersom du har behov for tilgang på dokument frå arkivet.