Møtedokument

Her legg vi ut sakspapir og referat frå studentparlamentmøta. 

Neste møte er 30.04.2019. kl 17.00, på Kaarstad 202.  Det blir val av nytt arbeidsutval og kontrollkomiterepresentantar i styret i Studentsamskipnaden. Alle registrerte studentar kan stille til val. Vel møtt! 

Sakspapirer til møtet 30.04.2019

Studenttingsmøter studieåret 2017-2018

Studenttingsmøter studieåret 2016-2017

Eldre dokument er tilgjengelege i høgskulen sitt interne arkivsystem, Public 360. Kontakt stiv@hivolda.no dersom du har behov for tilgang på dokument frå arkivet