Møtedokument

Her legg vi ut sakspapir og referat frå studentparlamentmøta. 

Neste møte er 26.03.2019. kl 17.00, på Kaarstad 202. Vel møtt! 

Studenttingsmøter studieåret 2017-2018

Studenttingsmøter studieåret 2016-2017

Eldre dokument er tilgjengelege i høgskulen sitt interne arkivsystem, Public 360. Kontakt stiv@hivolda.no dersom du har behov for tilgang på dokument frå arkivet.