TRYGG SKOLE Skolelederkonferansen 2018

Skolelederkonferansen 2018

Vi er glade for å kunne ønske deg velkommen til konferansen Trygg skole som finner sted i Ålesund 19. april 2018.

Konferansen inviterer viktige skoleledere, og setter skoleledelse og trygg skole på dagsorden en tid da samfunnet lokalt og i Europa er preget av endring og motsetninger. Vi ønsker å sette fokus på hvordan ledelse kan bidra til å skape bedre skolemiljø.

Vi har fått endring i elevenes arbeidsmiljølov, § 9A i  Opplæringsloven. «Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og trygghet til elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort». Det er en viktig, men også utfordrende oppgave og konferansen vil ha et særlig fokus på skolemiljøarbeid.

Kjell Magne Bondevik åpner konferansen med å se trygg skole i et internasjonalt demokrati perspektiv. Videre har konferansen spennende foredragsholdere.

Legg gjerne skoleledermøtet til Ålesund dagen før konferansen og få med byvandring, felles middag, nettverksbygging og sosialt samvær med andre skoleledere. Velkommen skal du være til en spennende konferanse i jugendbyen Ålesund.

Program

ONSDAG 18. APRIL 2018

(Dette er et tilbud til deltakere som ankommer dagen før)

1700-1830      Historisk by-vandring i Ålesund

2000-              Middag og sosialt samvær på Parken Hotell

TORSDAG 19. APRIL 2018

0845-0915     Registrering og kaffe

0915-0920     Åpning v/Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Lodve Solholm

0920-0930     Kulturinnslag

0930-1015     Kjell Magne Bondevik, Oslosenteret,  «Skoleledelse med Europa i endring»

1015-1040     Torild Natvik, Eid VGS. «Draumeskulen»

1040-1100     Kaffepause

1100-1200     Peder Haug, HVO, «Leiing i ein inkluderande skule. Kva er utfordringane»?

1200-1245     Lunsj

1245-1330     Jens Garbo, UDF, «Ledelse med profesjonsetikk»

1330-1345     Regine og Maria. Mobbefilmen «Bli ein kvardagshelt»

1345-1400     Kaffepause

1400-1500     Unni Midthassel, UiS, «Sterke skoleledere stopper mobbing»

1500-1530     Erling Lien Barlindhaug, KS, «Trygg skole i fremtiden/oppsummering av dagen»

Bidragsytere

Lodve Solholm ble fylkesmann i oktober 2009. Han ble valgt inn på Stortinget for Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal, og var der i tilsammen 16 år i periodene 1989–93 og 1997–2009. Solholm var medlem av ulike politiske utvalg fra 1977. Han var president i Lagtinget fra 2001 til 2005. Solholm er utdannet lærer.

Kjell Magne Bondevik er grunnlegger og leder ved Oslosenteret. Han var Norges statsminister i periodene 1997-2000 og 2001-2005. Han har også vært utenriksminister og kirke- og undervisningsminister. Han var stortingsrepresentant fra 1973-2005. Bondevik var FNs generalsekretærs spesialutsending til Afrikas Horn fra 2006-2007. Bondevik er Cand.Theol. og ble ordinert til prest i Den norske kirke i 1979.

Torild Natvik er utviklingsleder ved Eid vidaregåande skule i Sogn og Fjordane. Torild har vært delaktig i miljøprosjektet «Draumeskulen» med stort fokus på trygghet, trivsel og en bedre skolegang. Prosjektet startet skoleåret 2016-17 og skal vare i tre år. Tiltakene skal gjennomføres i tett samarbeid med forskere fra Hemil-senteret (UiB), Nordlandsforskning, Oxford Research og organisasjonen Vaksne for barn. Saman med Sogn og Fjordane er Troms, Nordland og Hordaland med på satsingen. På Eid VGS har de starteta med elevmentorar. Torild Natvik er utdannet sivilingeniør frå Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Professor Peder Haug er prodekan for forsking ved Høgskulen i Volda, avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning. Han har gjennomført flere forskingsprosjekt om tilrettelagt opplæring i skolen og gitt ut bøker og artikler med tema frå barnehage, skole, lærarutdanning og spesialundervisning. Peder Haug er Cand. Paed frå Universitetet i Oslo og har doktorgrad i pedagogikk frå Stockholm Universitet. Han har arbeidd ved Høgskulen i Volda sidan 1976, men med lengre engasjement ved Senter for barneforsking NTNU, Norges Forskningsråd, Universitetet i Stavanger, Uppsala Universitet, Vetenskapsrådet i Sverige og Skolverket i Sverige.

Jens Garbo er politisk rådgiver i Utdanningsforbundet. Han er lærerutdannet og har tidligere arbeidet som lærer, rektor og i kommunal skoleadministrasjon. Garbo har i en årrekke vært opptatt av profesjonsspørsmål, organisasjonsutvikling og utdanningsledelse og er en mye brukt foredragsholder. I sitt arbeid for Utdanningsforbundet var han også involert i utviklingen av Lærerprofesjonens etiske plattform og har også hatt en sentral rolle i etableringen av Gnistsamarbeidet. Kom med boken «Den brysomme profesjonaliteten» i 2017.

Regine Sandhaug og Maria Husøy er studenter ved Høgskulen i Volda. De var elever på Ytre Herøy ungdomsskule da de involverte seg i elevmiljøarbeid på skolen, først som ambassadører i klassene, deretter laget de filmen «Bli ein kvardagshelt» De vant Pirprisen for sitt engasjement mot mobbing i 2015.

Professor Unni Vere Midthassel har en doktorgrad om læreres involvering i utviklingsarbeid fra Psykologisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Midthassel har forsket og hatt fokus på mellom annet skoleutvikling, skoleledelse, implementering, klasseledelse og læringsmiljø. Unni Midthassel er tilknyttet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Erling Lien Barlindhaug er Avdelingsdirektør i KS Kommunesektorens organisasjon og er en viktig debattant og aktør i utdanningsspørsmål. Han har deltatt i en rekke utdanningsrettet prosjektarbeid. Han har tidligere vært lærer, rektor, undervisningssjef og programkoordinator. Barlindhaug er utdannet allmennlærer, studier fra BI og en master i skoleledelse fra Universitetet i Oslo.

 

Påmeldingsfrist: 15. mars

 

Medarrangører

logo samarbeidspartnere

 

 

Del på