Seminar: Musikk, litteratur og livsmeistring

Dette seminaret gir fagleg påfyll for deg som arbeider med menneske. Det er eit samarbeid mellom Høgskulen i Volda og festivalen ÅRAM PLUSS. 

'

Tema: 
Musikkterapi, helse i vår moderne tid, heimebasert
omsorg, kulturfaga i eit folkehelseperspektiv og
medikamentellfri behandling i psykisk helsevern. Bruk
av musikk og litteratur i praksis innan helse, omsorg
og sosialt arbeid.


Desse deltek: 
Brynjulf Stige, Griegakademiet, UiB, Jan Inge Sørbø,
Institutt for sosialfag, HVO, Kjersti Johansson,
Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi,
Norges Musikkhøgskole, Wenche Torrissen, Avdeling
for kulturfag, HVO, Kari Hortman, «Litterære
pusterom – Shared reading for større livskvalitet»,
Fanny Holmin, Kunst, kultur og psykisk helse, Bergen
kommune, Øystein Salhus, Avdeling for kulturfag,
HVO, og Tor Øyvind Hummelsund, DPS Vegsund


Kvar:
Åram skule ved Åram ferjekai, Vanylven kommune
Kr 750, lunsj kr 150

Påmelding innan 10. april på www.arampluss.no
 

Del på