Om Institutt for religion og livssyn


 

Institutt for religion og livssyn er knytt til avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning (AHL). Kontora våre finn du i Synnøve Riste-huset i 3. etasje.

Vi er 14 tilsette, og er såleis eit av dei større i universitet- og høgskulesektoren i Noreg. Instituttleiar er Bente Afset. Vi representerer ulike faglege tyngdepunkt: mellom anna teologi, religionsvitskap, idéhistorie, filosofi og religionsdidaktikk. Dette mangfaldet speglar også breidda i studietilboda.

Instituttet tilbyr fylgjande program og emne:

  • Examen Philosophicum (EXP100)
  • Årsstudium i RLE (REL111, REL112, REL113 og REL116), både campus og nett
  • Fordjupning i RLE (REL206, REL207 og REL212), både campus og nett
  • Master i kulturmøte (i samarbeid med Historisk institutt)
  • RLE i profesjonsutdanningane (Barnehage, grunnskule og PPU)

Instituttet samarbeider med fleire institusjonar i utlandet. Vi arrangerer mellom anna årlege ekskursjonar til Redbridge teacher's Centre i London for å studere religionsundervisning i fleirkulturell kontekst.

Instituttet har eit aktivt forskarmiljø, med eigen skriftserie Kyrkjefag profil. Instituttet fekk FoU-prisen i 2013. Ei oversikt over de tilsette og forskingsprosjekta, se liste over alle tilsette.