Dokumentasjon

Som søkar er du sjølv ansvarleg for å sette deg inn i opptakskrava og laste opp det som trengs av dokumentasjon for å vise at du fyller opptakskrava. Dokumentasjonen du lastar opp i søknaden blir manuelt behandla i opptaket. Du kan dokumentere på ulike måtar:

 

Nasjonal vitnemåldatabase

Har du fullført norsk vidaregåande skule frå år 2000 eller seinare kan du ha eit elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemåldatabase. Dersom du har elektronisk vitnemål treng du ikkje å dokumentere generell studiekompetanse.

Les meir på Samordna opptak sine sider.

Laste opp dokumentasjon

Samordna opptak
Har du krav som ikkje er merka med grønn hake i søknaden til Samordna opptak, må du laste opp meir dokumentasjon. Du laster opp dokumentasjon i fanen "Dokument". Les mer om dokumentasjon her.

Lokalt opptak 
Du laster opp dokumentasjon i lokal opptaket gjennom Søknadsweb i mappa "Mine dokumenter" - som du finn i øverste linje når du er pålogga Søknadsweb. Vi ønsker helst lesbare filer som pdf eller bildefiler (eks. jpeg/gif). Vi godtek ikkje dokumentasjon sendt pr. e-post. Sjå gjerne video om Søknadsweb.

Samtykke i Samordna opptak og i Søknadsweb

Elektronisk dokumentasjon på vitnemål og karakterutskrifter er ofte tilgjengeleg, men dette krev di godkjenning for å gjerast tilgjengeleg for saksbehandlar.

Samordna opptak
Under sida "Dokumenter" står det om høgre utdanning: Logg inn på Vitnemålsportalen for å sjå kva resultat frå høgre utdanning som kan sendast til saksbehandlar. I menypunktet "Om relevant" bør du samtykke til bruk av resultata dine frå høgre utdanning i behandlinga av søknaden.

Søknadsweb - Lokalt opptak
Under registreringa vil du som søker svare på spørsmålet at du godtek: "Utveksling av eksamensresultater med andre institisjonar". Vi anbefaler at du svarer "Ja" på dette. Du kan også endre svaret, øverst oppe til høgre, under namnet ditt, i "profil". Jf. bildet under:

Spørsmål om du godkjenner utveksling av eksterne resultat

Gjenbruk av GSK-vedtak (generell studiekompetanse)

Har du fått innvilga opptak tidlegare, treng du ikkje å dokumentere GSK på nytt. Om du søker gjennom det lokale opptaket, kan du se om vi har registrert GSK på deg fra før:


Har gsk

 

Søknadsprosessen - oppsummert

  1. Velg riktig studium du vil søke på og prioriter alternativa
  2. Velg utdanningsbakgrunn
  3. Sørg for å laste opp nødvendig dokumentasjon, gi eventuellt samtykke til innhentig av eksterne resultat
  4. Sjå over søknaden og send inn
  5. Kvitteringsmelding til deg når du har søkt
  6. Svar på studietilbod innan fristen

Ved spørsmål om opptak kan du kontakte oss på epost sok@hivolda.no eller telefon 70 07 50 18