Oppdrag, samarbeid og kompetanseheving

Høgskulen i Volda (HVO) har fagmiljø med stor breidde og etterspurt kompetanse. 

HVO samarbeider med og utfører oppdrag for ei rekkje ulike aktørar i offentleg og privat verksemd. Slike oppdrag kan vere skreddarsydde kurs, etter- og vidareutdanning, forsking, utviklingsarbeid og liknande.

HVO arranger også ei rekkje faglege konferansar på eigen kjøl eller i samarbeid med andre på HVO-campus eller andre stadar.

Aktuelle nyheiter