Oppdrag

 

Oppdrag og samarbeid - kompetanseheving

Høgskulen i Volda (HVO) har eit fagmiljø med stor breidde og etterspurt kompetanse. 

HVO samarbeider med og utfører oppdrag for ei rekkje ulike aktørar i offentleg og privat verksemd. Slike oppdrag kan vere "skreddarsydde" kurs, etter- og vidareutdanning, forsking, utviklingsarbeid og liknande.

HVO arranger også ei rekkje faglege konferansar på eigen kjøl eller i samarbeid med andre på HVO-campus eller andre stadar.

Aktuelle nyheiter


Treng du hjelp?

Terese Balsnes

   Terese Balsnes
   BOA-koordinator
   Tlf: 70075357
   terese.balsnes@hivolda.no