Oppdrag

Samarbeid om kompetanseheving

Høgskulen i Volda har eit fagmiljø med stor breidde og etterspurt kompetanse. Vi samarbeider med organisasjonar og aktørar i privat verksemd og offentleg arbeidsliv på mange område, både om forskingsprosjekt, om kompetanseheving og andre oppdrag.

Høgskulen arbeider kontinuerleg med å legge til rette for livslang læring med høg fagleg kvalitet og stor fleksibilitet i organisering og gjennomføring og vi tilbyr gjennom året fastsette kurs, etter- og vidareutdanningstilbod, men skreddarsyr gjerne eit opplegg tilpassa verksemda til ein oppdragsgjevar.

Samarbeid med andre