Open forelesing om bruk av personopplysingar i forsking og studentoppgåver

gdpr

Norsk senter for forskningsdata (NSD) kommer 22. februar for å snakke om GDPR forsking, personvern, og hva den nye loven innebærer.

I juni 2018 trådte det nye lovverket for vern av personopplysninger i kraft. Nytt lovverk innebærer nye krav til forsking og personvern. Anne Mette Somby fra NSD (Norsk Senter for Forskningsdata) kommer til HVO for å fortelle om de viktigste endringene og krav som settes til bruk av personopplysninger i forsking.

NSD leverer personverntjenester til Høgskulen i Volda. Deres oppgave er å bidra til at HVO ivaretar lovpålagte plikter knyttet til internkontroll og kvalitetssikring av forsking.

Dersom du som student eller ansatt behandler personopplysninger i oppgave eller forsking er du hjertelig velkommen.

Del på