​​​​BLU fagdag

Logo fagdagbarnehage

 

Fagdag barnehage er ein møteplass for fagleg oppdatering og utveksling av erfaringar mellom praksisbarnehagane og faglærarane ved barnehagelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda. Fagdagen vert normalt arrangert ein gong kvart studieår. Sjå studie- og praksisruta for dato for kvart studieår.