Leige av lokale - Høgskulen leiger ikkje ut så lenge pandemien pågår

Lokala ved HVO er vanlegvis brukte til undervisingsformål måndag - fredag kl. 08 - 16
På kveldstid og i helgar er ein del av lokala ledige og kan brukast til andre formål.

  • Bruk i HVO-regi eller HVO-relatert er uten kostnad
  • Bruk i regi av student-lag og organisasjonar, og HVO-studentar er uten kostnad
  • Eksterne personar eller organisasjonar betalar leige for lokala

For utlån og utleige av undervisingsrom og møterom på kveld og helg kontakt: eigedom@hivolda.no 

 

Prisliste for leige av lokale

Ved større komersielle arrangement der det vert teke inngangspengar skal prisen avtalast spesielt.
Prisen er uten spesiell tilrettelegging.

All rigging, rydding, ekstra reinhald, ekstra vakthald, ekstra vaktmeistertenester kjem i tillegg. 
Leige for andre periodar enn dei oppførte må avtalast særskilt. 

 

 

Berte Kanutte-huset

Periode

Pris

Undervisningsrom

Opptil 5 timar

Heil dag

1000;-

2000,-

Berte Kanutte, store auditorium, over 100 personar.

Opptil 5 timar

Heil dag

3000,-

5000,-

Berte Kanutte, vesle auditorium
 

Berre studentlag eller studentorganisasjonar kan bestille dette rommet, gratis.

 

Kantine
Ikkje vanleg utleige, berre utvalde arrangement. Ingen private arrangement.

Kveld, laurdag eller søndag

5000,-

  Ministudio, Strøm

  Pr. time  1000,-

 

Utleige av gymsalar:

  • Leige måndag - fredag kl. 08:00 - 15:45: Kontakt kroppsøvingsseksjonen på lærarutdanninga.
  • Leige måndag - fredag etter kl. 15:45:  Kontakt Studentsamskipnaden på e-post post@sivolda.no
  • Leige laurdag og/eller søndag: Kontakt Studentsamskipnaden på e-post post@sivolda.no

 

Gymsalar

Periode

Pris

1 sal

1 time (gjennomgåande)

100

2 salar

1 time (gjennomgåande)

150

3 salar

1 time (gjennomgåande)

200

3 salar

Laurdag/søndag heil dag

2000

3 salar

Laurdag/søndag inntil 5 timar

1000

Garderobe for dusjing

1 time

100