Barnehagekonferansen

Tidlegare konferansar:

2003:  Den kompetente vaksne  (Jubileumskonferanse, Høgskulen i Volda)

2004:  Mitt skip er lasta med

2005:  Liten, eg?

2006:  På ramme alvor

2007:  Tidleg krøkast!

2008:  Den nye barnehagen?

2009:  Inkluderande og likeverdig

2010:  Danning –dokumentasjon

2011:  Makt og Avmakt

2012:  FRAM10!

2013:  VI må!

2014:  Kanskje kommer kongen…

2015:  MITT ANSVAR- om barnehagelæraren sitt profesjonelle skjønn

2016: Møt meg

2017: Respekt!

2018:Du og eg

2019: Krysspress

2020: Avlyst grunna situasjonen med Covid-19