Forskningsprosjekt og publikasjonar

Tilsette ved Historisk institutt er involvert i fleire til dels tunge forskingsprosjekt, og har ein omfattande vitskapleg produksjon:

 • Registrerte publikasjonar i Forskdok 1999
 • Registrerte publikasjonar i Forskdok 2000
 • Registrerte publikasjonar i Forskdok 2001 (her er forklaringa på det høge talet at det lagt inn ein del nettleksjonar, som ikkje er offentleg tilgjengelege)
 • Registrerte publikasjonar i Forskdok 2002
 • Registrerte publikasjonar i Forskdok 2003
 • Registrerte publikasjonar i Forskdok 2004
 • Registrerte publikasjonar i Forskdok 2005
 • Registrerte publikasjonar i Forskdok 2006
 • Registrerte publikasjonar i Forskdok 2007
 • Registrerte publikasjonar i Forskdok 2008
 • Registrerte publikasjonar i Forskdok 2009
 • Registrerte publikasjonar i Forskdok 2010
 • Registrerte publikasjonar i Cristin 2011
 • Registrerte publikasjonar i Cristin 2012
 • Registrerte publikasjonar i Cristin 2013
 • Registrerte publikasjonar i Cristin 2014
 • Registrerte publikasjonar i Cristin 2015
 • Registrerte publikasjonar i Cristin 2016
 • Registrerte publikasjonar i Cristin 2017
 • Registrerte publikasjonar i Cristin 2018

Prosjekt

Instituttet - i samarbeid med Birger Løvlie ved Institutt for religion, livvsyn og kyrkjefag - fekk i juni 2007 òg tildelt eit s.k. strategisk høgskuleprosjekt frå Noregs Forskingsråd.

Instituttet er frå 2012 med i samarbeidsprosjektet Fylkeshistorie for Sogn og Fjordane, saman med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune. 

Det lokale, 1814 og Grunnlova - Studiar frå Nordvestlandet og Telemark. Cristin.