Profilhandbok

Den grafiske profilhandboka er eit sett kjøyrereglar for utforming av høgskulen sin visuelle profil. Profilhandboka skal brukast av alle avdelingar, institutt, einingar og prosjekt som er eigd eller drifta av Høgskulen i Volda.

Kontor for samfunnskontakt forvaltar og utformar alt av grakisk materiale. Ta kontakt på samfunnskontakt@hivolda.no for råd og hjelp til utforming og produksjon.
 

Profilhandboka