Profilhandbok

Den grafiske profilhandboka er eit sett kjøyrereglar for utforming av høgskulen sin visuelle profil. Profilhandboka skal brukast av alle avdelingar, institutt, einingar og prosjekt som er eigd eller drifta av Høgskulen i Volda.

Kommunikasjon forvaltar og utformar alt av grakisk materiale. Ta kontakt på kommunikasjon@hivolda.no for råd og hjelp til utforming og produksjon.
 

Profilhandboka