Prosjekt og EVU

Oversikt over etter- og vidareutdanning (EVU) og prosjekt i 2018:

Digital kompetanse i læring: nettbasert vidareutdanning for lærarar - 15 stp

 • Profesjonsfagleg digital kompetanse og læringsnettverk
 • Læringsdesign og klasseleiing i teknologirike læringsmiljø
 • Leiing av digital skuleutvikling
 • Medieproduksjon og samansette tekstar i læring
 • Koding i skulen

Digital kompetanse i grunnskulen: arbeidsplassbasert, nettstøtta vidareutdanning - 5 stp

 • Samansette tekstar i læring
 • Film og omvendt undervisning
 • Pedagogisk bruk av nettbrett i småskulen
 • Nettbrett og koding i småskulen
 • Programmering for 5.-10.trinn
 • Google Suite som læringsarena
 • Google Suite og samarbeidslæring

Digital kompetanse i yrkesfag - 15 stp over to semester - KfK

 • Profesjonsfagleg digital kompetanse for yrkesfaglærarar

Digital kompetanse i lærarutdanning

 • Grunnskulelærar - DigiGLU
 • Barnehagelærar
 • PPU - heiltid og deltid (nettstøtta) - felles fagdidaktikk og mediedidaktikk

Høgskulepedagogikk - 5 stp

 • Digital didaktikk i mitt fag og mine emne
 • Profesjonsfagleg digital kompetanse for lærarutdannarar