Leiinga ved høgskulen

Rektor

Johann Roppen er vald rektor frå 1. august 2015 - 1. august 2019.

Prorektor

Jens Standal Groven

Høgskuledirektør

Per Halse (Karen Lomeland Jakobsen ute i permisjon)