Institutt for realfag

Kontora er lokaliserte i Synnøve Riste-huset og Kaarstadhuset. Det er 23 tilsette på instituttet, og dei har ansvar for studium innan matematikk, naturfag og matkultur og helse. I tillegg underviser dei i obligatoriske emne i matematikk og naturfag i grunnskulelærarutdanningane og førskulelærarutdanninga, og i fagdidaktikkemne i PPU (praktisk - pedagogisk utdanning). Mange av dei tilsette er involverte i etter- og vidareutdanning av lærarar og barnehagelærarar.

Instituttleiar: Eirik Søvik