Grupperom på Høgskulen i Volda

Det er 25 grupperom på høgskuleområdet som studentar kan booke. 
Tilsette kan ikkje booke grupperom her, dette er berre for studentar.

Reglar for reservasjon av grupperom:

  • Kvar gruppe kan maksimalt tinge rommet for 5 timar samanhengande.

  • Dersom ei gruppe har tinga rommet og ikkje møter, kan andre ta over etter 15 min.

  • Kvar gruppe kan berre reservere rommet i 3 dagar etter kvarandre.

- Tips: Vel tid først, så vil du berre sjå rom som er ledige (dei som er opptatt vert ikkje vist).
Lenke til timeplan i TimeEdit

Grupperoma på biblioteket er tilgjengeleg når biblioteket er ope og når det meirope bibliotek. Når biblioteket ikkje er bemanna kjem ein inn i biblioteket gjennom sidedøra, og brukar studentkortet for å opne døra. Sjå biblioteket si side for opningstider.

Dersom det er problem med systemet: eigedom@hivolda.no
Tips om forbetring av systemet og melding om misbruk : leif.strand@hivolda.no

Ønsker du å lagre eller skrive ut lista frå Word kan du logge på OneDrive her og hente lista. Lista vert stadig oppdatert.

Oversikt over grupperom

  

Hus 

Namn 

Plassar 

Plassar eksamen 

Digitalt undervisningsutstyr/ Merknad  

Storleik 

Henrik Kaarstad-huset 

Kaarstad 009A 

  

K009 eir eit rom som har 2 bord med plass til 6 personar ved kvart bord.   

23m² 

  

Kaarstad 009B 

  

 

 

  

Kaarstad 101 

50” Skjerm  

13m² 

  

Kaarstad 106 

  

60” Skjerm  

18m² 

  

Kaarstad 107 

  

50” Skjerm  

18m² 

  

Kaarstad 301A 

  

K301 er eit rom som har 2 bord med plass til 8 personar ved kvart bord. I tillegg 3 arbeidsplassar på bord langs veggen.  

51m² 

  

Kaarstad 301B 

  

 

 

  

Kaarstad 308A 

  

50” skjerm 

22m² 

  

Kaarstad 308B 

  

50” skjerm 

16m² 

10 

  

BK279A Bibliotek 

  

  

12m² 

11 

  

BK279B Bibliotek 

  

  

12m² 

12 

  

BK290 Filmvising 

  

Filmvising 

16m² 

13 

  

BK292 bibliotek 

  

  

12m² 

14 

  

BK293 Bibliotek 

  

Interaktiv tavle  

12m² 

15 

  

BK294 Bibliotek 

  

   

12m² 

16 

  

BK295 Bibliotek 

  

50” Skjerm  

12m² 

17 

  

BK296 Bibliotek 

  

50” Skjerm  

12m² 

18 

 

BK329A grupperom 

 

 

10m² 

19 

Hans Strøm-huset 

Strøm 241 grupperom 

8

  

60” skjerm, krittavle.  

18m² 

20 

  

Strøm 246 grupperom 

  

Interaktiv tavle, krittavle.  

18m² 

21 

Ivar Aasen-huset 

Aasen 109 grupperom 

10 

  

  

13m² 

22 

  

Aasen 114A grupperom 

10 

  

50” skjerm, krittavle.  

19m² 

23 

  

Aasen 114B grupperom 

10 

  

50” Skjerm  

19m² 

24 

  

Aasen 114C grupperom 

10 

  

  

19m²