Grupperom ved høgskulen

(tilsette kan ikkje booke grupperom her, det er kun for studentar) 

Reglar for reservasjon av grupperom

- Kvar gruppe/person kan maksimalt tinge romet for 5 timar samanhengande
- Dersom nokon har tinga romet og ikkje møter opp, kan andre ta over etter 15 min.
- Kvar gruppe/person kan berre reservere romet i 3 dagar etter kvarandre.

Tips: velg tid først, så vil du berre sjå rom som er ledige (dei som er opptatt vert ikkje vist).
OBS: grupperoma på biblioteket er kun tilgjengeleg i biblioteket si opningstid. Sjå biblioteket si side

Dersom det er problem med systemet: kontakt drift@hivolda.no
Tips om forbetring av systemet og melding om misbruk : leif.strand@hivolda.no

Grupperom

plassar

merknad
Aasen 109 8  
Aasen 114a 

8

 
Aasen 114b 

8

 
Aasen 114c 

8

 
     
Strøm 241 

10

 
Strøm 246 

8

interaktiv tavle 
     
Berte Kanutte bibliotek 279A

8

 
Berte Kanutte bibliotek 279B

8

 
Berte Kanutte bibliotek 290

5

Filmvising
Berte Kanutte bibliotek 292

6

 
Berte Kanutte bibliotek 293 6 Interaktiv tavle
Berte Kanutte bibliotek 294 8  
Berte Kanutte bibliotek 295 6  
Berte Kanutte bibliotek 296 6  
     
Kaarstad 009 

12

For to grupper
Kaarstad 101 

6

 
Kaarstad 106 

8

 
Kaarstad 107

8

 
Kaarstad 301

12

For to grupper
Kaarstad 308A

8

 
Kaarstad 308B

8