Innsyn

Krav om innsyn

Høgskulen i Volda praktiserer meiroffentlegprinsippet. Krav om innsyn i saksdokument kan sendast på e-post til postmottak@hivolda.no

Dokumentsenteret opprettar sak på innsynskravet i saks- og arkivsystemet Public 360°, og førespurnaden vert sendt til aktuell sakshandsamar. Sakshandsamingstid er normalt 1-3 virkedagar.