Dokumentsenteret

Dokumentsenteret har det overordna ansvaret for dokumentasjonsforvaltning ved Høgskulen i Volda. Vi har systemansvaret for HVO sitt elektroniske sak- og arkivsystem Public 360°, samt opplæring og brukarstøtte knytt til dette.