Utsett svarfrist på studiebarometeret

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

NOKUT har utsett svarfristen på studiebarometeret til søndag 17. november. Det vil seie at du som 2. års-student fortsatt har høve til å svare på studiebarometeret.

– Studiebarometeret er ein viktig del av kvalitetssystemet ved høgskulen og studiebarometeret gjev oss god og viktig informasjon i arbeidet med å forbetre utdanningane våre, seier prorektor Odd Helge M. Tonheim. Vidare legg han vekt på at det er gledeleg at nesten 60 prosent av studentane som har fått undersøkinga har svart, og er tydeleg på at han håpar at vi greier å gjere ein siste innsats for at endå fleire skal svare på undersøkinga.

Høgskulen har sagt at klassa med høgast svarprosent får ein sosial kveld på Rokken, der Høgskulen spanderer pizza på heile klassa. Tonheim fortel at per 8. november har to klassar klart å oppnå 100 prosent i svarprosent, og vi gratulerer 2. årsstudentane i bachelorane innanfor Animasjon og Planlegging og administrasjon med å ha vunne pizza på Rokken. Konkurransen fortset sjølvsagt, men no er det berre ein måte det er mogleg å vinne på, nemleg at alle studentane i ein klasse svarar. Alle klassar som får 100 prosent i svarprosent vil få ein sosial kveld for klassen på Rokken, der Høgskulen spanderer pizza. 

Om du er 2. årsstudent i ei grad, og ikkje har mottatt lenka på e-post (privat eller student), kan du nytte reserveløysinga som du finn her: https://www.nokut.no/studiebarometeret/login
 

Del på