Opna for søking 1. november

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Ønsker du litt fagleg påfyll? Sjå her! Frå 1. november kan du søke på om lag 50 studium for vårsemesteret ved Høgskulen i Volda.

Det er eit variert tilbod studium som blir lyst ut for søking. For lærarar er det ei rekke vidareutdanningar, både på bachelor- og masternivå, å velje i.

Høgskulen har tilbod innan alle desse fagfelta for vårsemesteret 2020: administrasjon, planlegging og leiing, estetiske fag, kunst og musikkfag, helse- og sosialfag, historie og religion, idrett og friluftsliv, matematikk og naturfag, medie- og journalistfag og språk og litteratur.

Les meir om dei ulike studia som er opne for vårsemesteret og søk her.

Del på