Nye studentrepresentantar til høgskulestyret er klare

Tekst: Tone Solhaug

- Oppdatert

Stine-Marie Sjøholt og Simen Langeland er vald inn som studentrepresentantar i høgskulestyret for 2020/2021. Personleg vara for desse er Victoria Nerlid Forsland og Mats Ekeberg.

Dette vart klart etter at valet vart avslutta 9. oktober. 

Stine-Mari Sjøholt (30) går grunnskulelærarutdanninga og sa følgande før valet om kvifor studentane skulle stemme på ho: 
Om jeg blir valgt til høgskolestyret, vil jeg sørge for at alle stemmer blir hørt, og sette ned foten når det trengs. Høyskolen legger grunnlaget for deres fremtid, og jeg vil jobbe for at den blir best mulig. I løpet av tre år i Volda har jeg engasjert meg mye i studentpolitikken. Jeg har vært representant i Studentparlamentet og Læringsmiljøutvalget, i tillegg til å være studentrepresentant i arbeidsgruppen som formet den nye GLU-masteren. Det siste året har jeg også vært vara i høyskolestyret. Jeg kan med det si at jeg har god kjennskap til høyskolen som organisasjon, og jeg kan fortsatt bidra med mye.

Simen Langeland (27) studerer Master in Media Practices og sa følgande før valet om kvifor studentane skulle stemme på han: 
Om jeg blir valgt til høgskolestyret, vil jeg jobbe for bedre oppfølging etter praksis og tiltak for studenters psykiske helse. Jeg vil øke midler til nytt utstyr for mediefag. Beholde Kulturfag som egen avdeling. Tettere oppfølging av studiebarometeret. Flere sosiale arenaer på campus, døgnåpent bibliotek og gjøre skolen til et sted du føler deg hjemme. Jeg er en veldig engasjert student med bred erfaring og et stort hjerte for studentmiljøet i Volda. Tidligere har jeg vært leder for studentparlamentet i 18/19, hovedrepresentant i høgskulestyret i perioden 19/20, representant i valgstyret 17/18, tilsettingsutvalget 18/19, jobbet frivillig på rokken og andre studentorganisasjoner.
 

Del på