Nye studentar: Sjå kor og når du skal møte til studiestart

Tekst: Per Straume

- Oppdatert

Studiestart ved høgskulen er 18. og 19. august. Då skal nye studentar som tek til i førsteklasse møte i Volda. Her finn du oversikta over tidspunkt og møtestader. 

Veit du ikkje kvar Berte Kanutte er? Fortvil ikkje! Du kan klikke og få opp ei kartlenke på alle møtestadane. Vi kjem til å minne deg om tid og stad når det nærmar seg studiestart. Og hugs at du alltid kan finne nyttig informasjon og hjelp på studiestartportalen vår. Du som skal studere på nett, ta mastergrad eller eit samlingsbasert studium, kan sjå oppstartsinformasjon her. Alle får denne informasjonen i e-læringsportalen Canvas når de har registrert dykk. Dette kan gjerast frå 1. august.

Oppmøteinformasjon nedanfor gjeld for førsteklassingar. Alle andre studentar finn oppstartsinformasjon i Canvas.

 

Oppmøte tysdag 18. august 2020

 

Oppmøte onsdag 19. august

 

Vi tek atterhald for endringar i tidspunkt og planar grunna Korona-restriksjonar eller føringar frå styresmaktene.
 

Del på