Desse har fått tilbod om nye dekanstillingar

Tekst: Line Lauvsnes Oddekalv

- Oppdatert

Høgskulestyret har vedteke å gje tilbod til Arne Myklebust, Randi Bergem og Unni Hagen.

Styret ved Høgskulen i Volda har i styremøte 7. mars vedteke å gje tilbod om dekanstilling til følgjande personar:

Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning: Arne Myklebust
Avdeling for samfunnsfag og historie: Randi Bergem
Avdeling for kulturfag: Unni Hagen

Arne Myklebust er dekan ved avdelinga også i dag. Dosent Randi Bergem er instituttleiar ved IPAS, Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag. Unni Hagen er tilsett som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, og har tidlegare mellom anna arbeidd som dekan ved Høgskolen i Østfold, og prodekan ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Dei nye dekanane tek til i stillingane sine 1. august 2019.

Del på