– Ligg til rette for å bli verdas beste mediehus

Tekst: Per Straume , Foto: Karl August Swanstrøm | Kommunikasjon, HVO

- Oppdatert

Gratulantane stod i kø, lovorda om bygget var mange og rektor ved Høgskulen i Volda lovde store ting då det nye mediehuset, Sivert Aarflot-huset, offisielt vart opna tysdag.

– Eg har hatt gleda av å oppleve både det gamle og det nye mediehuset. I dei gamle lokala for medieutdanningane vart eg fortald at Volda har den beste medieutdanninga i Noreg. Og når eg nå står i det nye Sivert Aarflot-huset, så føler eg at vi endeleg også kan sjå at Volda har den beste medieutdanninga i Noreg.

Slik opna journalistikkstudent og programleiar Maria Pedko Lindbäck ballet under seremonien då Sivert Aarflot-huset offisielt skulle overleverast frå Statsbygg til Høgskulen i Volda (HVO) tysdag.

Sjå heile den offisielle opninga under her:
 


Stort og innhaldsrikt

Med sin flotte og særeigne arkitektur, 4000 kvadratmeter fylt med fjernsynsstudio, radiostudio, fotostudio, teiknesal, «framtidslab», møterom, grupperom, redaksjonslokale og arbeidsplassar for tilsette er ikkje huset berre eit nytt blikkfang i Volda, men også eit topp moderne hus, for i hovudsak medieutdanningane ved HVO, som skal romme mykje. 

Først og fremst skal det romme dei om lag 600 mediestudentane og 50 tilsette ved Avdeling for mediefag. Dei er for første gong på mange år samla under eitt tak. Våren 2021 vart det drive medieutdanning på sju ulike stader på høgskuleområdet.

No skal bachelorutdanningane i animasjon, journalistikk, medieproduksjon, PR, kommunikasjon og media og Master in Media Practices alle ha sine faste lokale i det nye huset.

Best i verda

I staden for å overrekke ein nøkkel, gav avdelingsdirektør i Statsbygg, Linda Sunde Eriksen, ein plakett med ein QR-kode på, som digitalt også inneheld grunnsteinen til bygget med blant anna teikningar, planar og anna viktig materiale for bygget. På den måten vart det også skrive ny historie på enda ein måte under seremonien, då dette var første gong Statsbygg har gjort nok slikt. 

Framtidsretta, akkurat slik rektor ved HVO, Johann Roppen, rosa det nye huset for å vere.

– Eg har sagt at dette skal bli verdas beste mediehus. Det ligg til rette for det på alle måtar. Vi har halde på med medieutdanning i 50 år og har bygd det nye huset basert på efaringane i desse åra. No har medieutdanningane i Volda for første gong på mange år vorte samla under eitt tak og fått glimrande lokale for nye 50 år med medieutdanning. Minst. Men også med forventningar og samarbeid og bruksrett også for andre utdanningar på Høgskulen i Volda, sa Roppen i sin tale og følgde opp:

– No handlar det berre om kva vi klarer å få ut av det. Og den jobben, det målet, er det opp til studentar, tilsette og leiing på Høgskulen, men særleg Avdeling for mediefag å arbeide for.

– Utvikle kreativt og leike

Kate Kartveit, dekan ved Avdeling for mediefag, plukka greitt opp den ballen. Kledd i bunad og feststemd var dekanen begeistra over det ein har fått til, og like oppelda og visjonær for det ein skal få til.

– Nesten alle våre emne kan gjennomførast i dette bygget. Det gir ein helt ny dynamikk, både mellom tilsette, mellom studentar og tilsette og mellom studentar. Vi trur huset vil gi rammer for nye samarbeidsformer på tvers av fagmiljø og utdanningar, sa Kartveit.

Hun var også opptatt av funksjonalitetene og dei tekniske løysingane huset rommer. 

– Alle dei tekniske moglegheitene vi no har vil gi oss moglegheit til å utvikle oss kreativt, til å leike og ha det godt på arbeid. Med Sivert Aarflot-huset får vi ei verktøykasse som vi skal bruke til å utfordre oss sjølve, vere innovative, nytenkande – akkurat som Sivert Aarflot, som huset er oppkalla etter.

Fakta om Sivert Aarflot-huset: 

•    Leigetakar: Høgskulen i Volda
•    Byggherre: Statsbygg v/Jens Kristian Hersløv
•    Totalentreprise: PEAB/K.Nordang v/ Lars Ole Tomren
•    Arkitekt: LINK arkitektur
•    Lokale underleverandørar: Tussa installasjon, Egset Ventilasjon, Brænde Rør, Berknes, Ulstein Betong, Ålesund låsservice, Byggmontering Møre
•    Byggeperiode: November 2019 - juli 2021
•    Grunnstein: 1.10.2020
•    Nøkkelseremoni: 26.10.2021
•    Prosjektkostnad: Ca. 220 mill.
•    Inventar/møblar/medieteknisk utstyr: Ca. 30 mill (betalt av HVO)
•    Storleik: Ca. 3.900 m2
•    Kapasitet: Arbeidsplassar til ca. 50 tilsette og ca. 600 studentar
•    Romplan: Fjernsynsstudio, radiostudio, fotostudio, teiknesal, «Framtidslab», møterom, grupperom, osb.
•    Bachelorutdanningar: Journalistikk, PR og kommunikasjon, Medieproduksjon, Animasjon
•    Master: Media practices
 

Del på