Bli med og vinn både premie og betre studiekvardag

Tekst: Per Straume , Foto: Marius Beck Dahle

- Oppdatert

Går du 2. eller 5. studieår? Da kan du svare på spørreundersøkelsen Studiebarometeret og vinne både penger og mat på Rokken for klassen din – i tillegg til å gjere studiet ditt betre.

22. oktober opna Studiebarometeret 2019 og studentar som går 2. eller 5. året ved Høgskulen i Volda kan no svare på undersøkinga. Alle skal ha fått e-post med lenke til der ein skal svare på undersøkinga.

Svarfrist på studiebarometeret er 17. november.

Studiebarometeret vert gjennomført for å fange opp studentane sitt syn på utdanningskvalitet. Føremålet er å auke studiekvaliteten og gi nyttig informasjon til høgskular/universitet, studentar og andre. Resultata gir utdanningsinstitusjonane moglegheit til å gjere forbetringar. I tillegg vert resultata brukt til forsking på utdanningskvalitet. Undersøkinga vert utført av NOKUT på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet. 

– Bruk stemmen din

Det tek cirka 10-12 minutt å fylle ut spørjeskjemaet. Vel investert tid, meiner Trym Rimmen og Mathilde Gaalaas-Berg, høvesvis leiar og fagansvarleg i Studentparlamentet i Volda.

– Dette er ein moglegheit for studentane til å bruke stemma si og seie ifrå om kva dei er nøgd med og ikkje i studiekvardagen sin. Nokon føler kanskje at det er vanskeleg å gi slike tilbakemeldingar elles, då er Studiebarometeret ein perfekt moglegheit, seier Gaalaas-Berg og poengterer at undersøkinga er anonym.

Blir høyrt

Undersøkinga er nasjonal og gir grunnlag for å samanlikne studium på tvers av universitet og høgskular, og sjå trendar og endringar frå år til år.

– Når ein får svar på same spørsmåla år etter år ser ein om det er forbetringspotensiale på dei ulike studia, og om det blir tatt tak i av høgskulen. Difor er det så viktig å svare, og svare ærleg på dette. Det kan gi skulen ein peikepinn på at noko bør forbetrast, seier Rimmen og held fram:

– Det som er så bra med denne undersøkinga er at ein veit at den blir tatt opp i viktige forum ved høgskulen, snakka om og tatt tak i.

Studiebarometeret

Gøy premie

Parlamentsleiar Rimmen svarte på undersøkinga som andreklassing på bachelorgraden i musikk. Svarprosenten i klassen hans var høgst ved høgskulen og dermed vann dei mat til ein kveld på Rokken. Same premien vinn klassen med høgast svarprosent i år. I tillegg er det ein nasjonal premiepott blant dei som svarar der gevinstane er 5 gåvekort på 5000 kr og 25 gåvekort på 1000 kr.

– Eg anbefaler alle å svare. Den kvelden vi vann på Rokken var verkeleg gøy, minnast Rimmen med eit smil.

Svarfrist på studiebarometeret er 17. november.
 

Del på