MID211 Nye Medium

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
MID211
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (fordjupingsnivå)
Undervisningssemester: 
2019 Haust
Rapporteringsprogram: 
Bachelor i medieproduksjon
Eksamenssemester: 
2019 Haust
Undervisningsspråk: 
Norsk
Pensum: 

 

 

Krav til forkunnskapar

MID131, MID111/MID111MEK og MID112/MID115 or minimum 60 stp from other media education.

Om emnet

Emnet er en fordypning på kommunikasjonspraksiser innen nye medier, med fokus på sosiale immersive medier. Studentene vil få en innføring i teorier fra persepsjon og metoder fra multimedieproduksjon og interaksjonsdesign. Emnet dekker de nødvendige tekniske og analytiske ferdigheter for å skape sosiale immersive medier av høy kvalitet.

Studentene skal jobbe i små grupper for å utvikle interaksjonsdesign til engasjerende brukeropplevelser. Studentene vil kunne delta i prosjekter i samarbeid med eksterne partnere fra både museer og reiseliv. 

Emnet inngår som felles fordypningsemne i bachelorprogrammene i medieproduksjon og mediedesign.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

- Kunnskap om teoretiske aspekter av sosiale immersive medier 

- Kunnskap om persepsjons teori relevant til å forstå brukernes opplevelser i virtuelt og augmentert virkelighet 

- Kunnskap om hvordan tradisjonelle film konvensjoner kan anvendes på sosiale immersive medier

Ferdigheiter

- Forståelse av relevant persepsjon, multimedia, film og interaksjonsdesign teori, samt evne til å anvende den i kritisk refleksjon

- 360 foto / video og 3D lyd

- Redigering av immersive medier

- Hvordan publisere immersive medier på sosiale plattformer

Generell kompetanse

Studentene vil kunne jobbe i små grupper. Studentene vil kunne forstå historiske og teoretiske perspektiver rundt sosiale immersive medier, og bruke denne kunnskapen til å produsere engasjerende brukeropplevelser. 

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Emnet består av forelesninger, workshops og praktiskeøvelser. Studentene vil kunne delta i prosjekter i samarbeid med eksterne partnere fra museer og reiseliv.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

For å kunne levere eksamen må studentene fullføre tre arbeidskrav:

1) Akademisk essay (1000 ord)

2) Teknisk øvelse 

3) Prosjekt beskrivelse

Eksamen er en immersive medier produkt for publisering på sosiale medier og presentasjon av produktet på en justerende muntlig eksamen.

Sensorordning
Minimumstal: 
20
Maksimumstal: 
60
Emneansvarleg: 
Ana Luisa Sanchez Laws
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelor i mediedesign
Bachelor i medieproduksjon
Bachelorstudium i PR, kommunikasjon og media
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
MappeeksamenIndividuell1vekeA-F, der A er best og E er siste ståkarakterEksamen blir levert gjennom Inspera
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:veke
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:Eksamen blir levert gjennom Inspera
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn