MID112 Praktisk medieproduksjon

Varighet: 
1 semester
Emnekode: 
MID112
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Bachelor i medieproduksjon
Undervisningssemester: 
2020 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk og engelsk
Forkunnskapskrav, emneliste
MID131 Introduksjon til medieproduksjon
Krav til forkunnskapar

Studenten må ha bestått MID131 for å kunne ta emnet.

Om emnet

Teoretisk og praktisk innføring i medieproduksjon, design og utvikling av medier. Studenter lærer og utforsker arbeidet som kreativ produsent innen sin fagretning, gjennom å få forståelse for egen kreativitet og hvordan en utvikler evner som høster kreativitet gjennom produksjonsverktøy. 

Kurset er en kjernekomponent for Bachelor i medieproduksjon og Bachelor i mediedesign. 

 

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgende læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten har praktisk kunnskap om:

  • medieverktøy
  • prosessorganisering på mediefeltet
  • fortellerteknikk
  • kreativ filosofi
Ferdigheiter

Studenten kan:

  • mestre ulike medieverktøy
  • reflektere over egen praksis og identifisere behov for egenutvikling
  • jobbe individuelt og i grupper
  • formidle innhold gjennom digitale plattformer
  • utvikle målgrupperettede konsept
Generell kompetanse

Studenten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekt som strekker seg over tid. Studenten kan presentere og kommunisere sentrale ideer og prinsipp for kreativt arbeid, skriftlig og muntlig. 

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Vi legger opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Oversikt over pensum, organisering, omfang og praktisk gjennomføring av arbeidskrav vil gå fram av semesterplanen.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Det er obligatorisk deltakelse i undervisning og praktiske produksjoner. Jfr. Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, §4-6. Tidspunkt vil gå frem av semesterplanen.

Sensorordning
Minimumstal: 
20
Maksimumstal: 
55
Emneansvarleg: 
Silje Katrine Brovold Birknes
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelor i mediedesign
Bachelor i medieproduksjon
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
MappeeksamenIndividuell--A-F, der A er best og E er siste ståkarakter100%
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappeeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:-
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:100%
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang:
Godkjent av: 
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn