NLIT101 Å lese Noreg. Norsk litteratur i omsetting

Emnekode: 
NLIT101
Varighet: 
1 semester
Studiepoeng: 
15
Studienivå: 
Bachelor (grunnivå)
Rapporteringsprogram: 
Å lese Noreg. Norsk litteratur i omsetting
Undervisningssemester: 
2017 Haust
Eksamenssemester: 
2017 Haust
Krav til forkunnskapar

Ingen.

Om emnet

For English version click here

Å lese Noreg. Norsk litteratur i omsetjing er ope for alle studentar som ønskjer å lære om norsk litteratur og kulturhistorie, uavhengig av studieprogram.

Læringsutbytte

I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om

  • sentrale tema, forfattarar og periodar i norsk litteratur
  • norsk kultur, historie og samfunn
  • normer og standardar for litterær analyse
Ferdigheiter

Studenten kan

  • plassere norske verk og forfattarar i sine respektive historiske periodar
  • analysere ein litterær tekst i lys av historisk og kulturell bakgrunn
Generell kompetanse

Studenten kan utvikle og uttrykke eit kritisk syn på eit litterært verk og samanlikne dette med litteratur og kultur fra studentens heimland.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

12 undervisningsøkter á 3 timar. Opplegget vil bestå av førelesingar og gruppearbeid.

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Krav om 75 % frammøte.

I løpet av semesteret skal kvar student gi ein kort munnleg presentasjon av ein av pensumtekstane.

Sensorordning

Sensur blir gjennomført i samsvar med Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda.

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet blir evaluert i samsvar med HVO sitt kvalitetssikringssystem.

Minimumstal: 
5
Maksimumstal: 
30
Emneansvarleg: 
Geir Petter Hjorthol
Emnet inngår i følgande studieprogram
Bachelorgradsstudium i språk og litteratur
Å lese Noreg. Norsk litteratur i omsetting
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelKommentarHjelpemidlerOmfang
Munnleg eksamenIndividuell 30minuttA-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Vurderinger:
Vurderingsform:Munnleg eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 30
Varighetstype:minutt
Karakterskala:A-F, der A er best og E er siste ståkarakter
Andel:
Kommentar:
Hjelpemidler:
Omfang: