“Musikken er livet, det” – integrert musikk til personar med demens. Med Audun Myskja

Gitar

Institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda har gleda av å invitere alle interesserte til å høyre om musikkbasert miljøbehandling.

Musikkbasert miljøbehandling fungerer for personar med demens, på lik line med anna type behandling og medikament. Miljøbehandlinga gir auka trivsel, skaper ro og kontakt mellom den som får og gir hjelp. I tillegg reduserer det sjukefråveret for tilsette.

 

Audun Marte

Førelesar Audun Myskja er lege, spesialist i allmennmedisin, med spesialfelt innan psykiatri, nevrologi, rehabilitering, geriatri og palliativ omsorg. Han har doktorgrad i musikkbasert miljøbehandling i  emensomsorg, og er faglig ansvarlig ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Han er Fellow i nevrologisk musikkterapi, og har leia og rettleia meir enn tjue prosjekt innan eldreomsorg,  ehabilitering og verktøy for mestring. Han er forfattar av fagbøker og eit hundretalls fagartiklar.

 

Gratis og ope for alle - VEL MØTT!

 

 

For vidareutdanninga Miljøterapi i demensomsorga
Eli Fjeldseth Røys og Ellen Andenes,
fagansvarlege 

Del på