Innpassing av fag i MAGLU

I følgje Forskrifta for GLU 1-7 og 5-10 må alle fag som skal kunne innpassast vere relevante og innehalde fagdidaktikk og praksis, jamfør §6 i forskrifta. Kravet om at praksis skal vere ein del av fag som kan innpassast, vil truleg føre til at det er få fag som kan innpassast.

I tilfelle ein får fag innpassa, er det likevel lite truleg at ein vil få eit forkorta studieløp. Dette fordi studiemodellen og forskrifta legg opp til ein progresjon som at det gjer det vanskeleg å korte ned på studietida, sjølv om ein har fag ein kan få innpassa.

Om du har spørsmål om innpassing av fag eller liknande, ta gjerne kontakt med

Studiekoordinator for 1-7:
Nerissa M. Solvang, e-post: nms@hivolda.no, telefon: 70 07 51 16 

Studiekoordinator for 5-10:
Ina Flø Nesset, e-post: ina.kristin.flo@hivolda.no, telefon: 70 07 53 87