Lansering av teikneserieantologi for skulen

Bobler frå djupet

Onsdag 18. april lanserer Nynorsksenteret Bobler frå djupet, ein ny, gratis antologi med nynorske teikneseriar.

Teikneserieheftet og oppgåvene er primært tiltenkt elevar på ungdomstrinnet og vidaregåande skule. På lanseringa vil Nynorsksenteret presentere antologien og syne korleis ein kan ta han i bruk i undervisninga.

Del på