Kunstnar –kall eller yrke?

Neste kunstnartreff i Møre og Romsdal har som tema å kunne leve av sin kunst.

Samlinga skal handle om moglegheiter og utfordringar for profesjonelle kunstnarar til å kunne leve av sin kunst.

Påmelding og meir om samlinga 

Del på