Offentlege kjelder og kontaktinformasjon

  • Informasjon om spreiinga av koronavirus i Noreg, reiseråd og anna informasjon er tilgjengeleg på nettsidene til det statlege Folkehelseinstituttet (FHI) og helsenorge.no