SHoT 2021: Tilleggsundersøkelse for alle studenter

SHoT tilleggsundersøkelse 2021
Nettside for undersøkelsen
2021-03-01T00:00:01 - 2021-04-05T23:55:55
Legg til i kalender

SHoT tilleggsundersøkelse 2021 blir gjennomført i 1. mars - 5. april 2021. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

Studentene vil få tilsendt undersøkelsen på e-post. Den tar ca. 10 minutter å svare på. Påminnelser vil komme! Mer informasjon om formål og samtykke finnes her.

Det trekkes 5 gavekort på 5000,-  blant alle studentene som har svart på undersøkelsen.

 

Del på