Ta ordet-kurs med VR-briller

Presentasjon i VR
Meld deg på her
2023-11-20T14:00:00 - 2023-11-20T17:00:00

Synes du det er vanskeleg å snakke framfor andre? Gruar du deg lenge før ein presentasjon? Blir du stressa og nervøs før munnleg eksamen? Då er dette kurset for deg! 

Kurset er lagt opp slik at du sjølv har moglegheit til å velje kor mykje du vil utfordre deg. Vi vil gjerne hjelpe deg til å få kontroll på sveitte hender og spente nervar med gode tips, praktiske øvingar og heimeoppgåver. 

Kurset går over fire gonger og har plass til 10 deltakarar.  
Det blir gratis middag etter kvar kursøkt! 

Velkommen til fire økter med fokus på meistring

1. kursdag  måndag 20. november
2. kursdag  onsdag 22. november 
3. kursdag  måndag 27. november 
4. kursdag  onsdag  29. november

Alle kursdagar frå kl. 14.00 – 17.00

Kursleiarar er: Elin Gundersen og Eli Anne Løksa, sjå sivolda.no

Påmeldingsfrist: Onsdag 8. november. 

 


Programmet til Eksamensboost finner du her:

Del på