Studiebarometeret

Sei din meining om studieprogrammet du går på! Studiebarometeret blir gjennomført kvart år i oktober/november. Undersøkinga går til 65 000 studentar i 2. eller 5. studieår, og vert gjennomført for å fange opp studentane sitt syn på utdanningskvalitet. Studiebarometeret vert gjennomført av NOKUT -  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga.

Finn ut meir om undersøkinga.

Del på