Karrieredagane 2018

700 tiandeklassingar kjem til Høgskulen i Volda for å få orientering om og oppleving og smakebitar av utdannings- og yrkesvegar i fylket. 

Program:

9.00: Opning og velkomen til Karrieredagane 2018
9.35 – 11.50: Deltakarane er delt opp i grupper og besøker dei ulike postane
12.00 – 12.30: Lunsj
12.30 – 14.50: Deltakarane er delt opp i grupper og besøker dei ulike postane
Takk for i dag!

Praktisk informasjon

Deltakarane vert delt inn i grupper på førehand (av høgskulen) og vil få sin eigen guide gjennom heile dagen. 

Informasjon om gruppeinndelingar og transport finn du på Karrieredagane sine sider.

Del på