ITAC 5 - digital konferanse for kunstnarlærarar

ITAC-konferanse
2020-09-14T02:00:00 - 2020-09-17T15:00:00
Legg til i kalender

ITAC 5 er ein digital konferanse for dei som forskar, utfører og jobbar med kunstnarlærarar. Altså profesjonelle kunstnarar som jobbar mot institusjonar av alle slag. Korte og langvarige prosjekt. Mot barn og unge, eldre, fengsel, sjukeheimar, personar med spesielle behov etc.

Seanse - senter for kunstproduksjon ved Høgskulen i Volda ved leiar Marit Ulvund var med å starte ITAC - International Teaching Artist Collaborative. I år er ITAC-konferansen lagt til Seoul og blir heildigital. Seanse bidreg som tidlegare år til konferansen. 17. september skal Ulvund halde eit innlegg, og ho skal saman med produsent ved Seanse, Kristian Glomnes, står for diskujons/oppsummerings-møte for Europa/Afrika.

Det er fritt for alle som ønsker det å melde seg på konferansen.

Her melder du deg på og får meir informasjon om konferansen.

 

Kort om historien til ITAC-konfseransen:

«The first of our groundbreaking ITAC Conferences took place in Norway in 2012, instigated by Marit Ulvund through Seanse Art Center and involving Eric Booth. Following its success and the needs expressed by the teaching artist delegates, the organisers made a commitment to hold a biennial international conference focussing on the work of teaching artists.  The second ITAC was held in Brisbane in 2014, the third in Edinburgh in 2016 and the fourth in New York in 2018. The biennial events aim to be a dynamic platform for:” (https://www.itac-collaborative.com/about/about-itac

Del på